Z plastyką i fotografią jest nam „po drodze”!

W ramach realizacji działania: „Organizacja festiwali, konkursów, plenerów, warsztatów, spotkań, druk wydawnictw w zakresie sztuk plastycznych, malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, fotografii i multimediów”, współfinansowanego ze środków otrzymanych od Gminy Kielce nasi klubowicze biorą udział w zajęciach plastycznych i fotograficznych, podczas których przygotowują prace różnymi technikami m.in. malarstwo, wydrapywanka, rysunek, akwarela, fotografia makro, pejzaż czy architektura.

Opowieści górskiej treści.

 Pan Dariusz Znojek hobbysta i przewodnik po górach, zainspirował naszych uczestników Projektu barwnymi opowieściami o urokach wypraw górskich. Nie trzeba wspiąć się na najwyższe szczyty aby wypełnić oczy niepowtarzalnymi obrazami przyrody! Świętokrzyskie góry zachwycają o każdej porze roku, są przyjazne nawet dla poczatkujących amatorów wędrówek. Spotkanie z ciekawym człowiekiem zaowocowało cudownymi fotografiami i pracami plastycznymi uczestników!

W ramach Projektu Organizacja festiwali, plenerów, warsztatów, spotkań, druk wydawnictw w zakresie sztuk plastycznych, malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, fotografii i multimediów” współfinasowanego przez Gminę Kielce nasi uczestnicy kreatywnie wykazują się podczas warsztatów malarstwa, rysunku oraz fotografii.

Warsztaty plastyczne pozwalają poznać dzieciom i młodzieży różnorodne techniki wyrazu artystycznego tworząc nie tylko na tradycyjnym materiale ale również np.  na tkaninie (warsztaty malowania toreb), ponadto zajęcia plastyczne pozwalają na rozwój wyobraźni, kreatywnego myślenia oraz wyrażania siebie. Uczą się podstaw rysunku, zachowania proporcji, obserwacji, poznają pojęcia takie jak walor, światłocień, gama kolorystyczna, kompozycja. Pojęcia te starają się zastosować w praktyce tworząc między innymi obrazy związane z najważniejszymi miejscami Kielc oraz regionu.

Uczestnicy zajęć wzięli udział także w plenerze malarskim, podczas którego powstały prace „ z natury” oraz z wyobraźni. Była to szansa nie tylko rozwoju artystycznego ale także możliwość integracji, rozmów, kontemplacji przyrody.

Skip to content