Kolejne warsztaty wizaż i fotografia w Klubie Seniora Wolna Strefa Hoża