Senioreducafe i „Dziwny Krawiec”

01.12.2023r. W klubie Wolna Strefa Orla miał miejsce spektakl na podstawie teatrzyku „Zielona Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. „Dziwny Krawiec”.

Po spektaklu mieliśmy także możliwość wysłuchać koncertu młodzieży z klubu Wolna Strefa Naruszewicza.

Wydarzenie organizowane w ramach projektu Senioreducafe dofinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Edycja 2023

Skip to content