Wolna Strefa Grzymałków

ADRES

Grzymałków, ul. Świętokrzyska 22

CZYNNE

Poniedziałek - Piątek 13:00 - 19:00
W dni wolne od nauki szkolnej 10:00 - 16:00

TELEFON

533-011-750

E-MAIL

grzymalkow@wolnastrefa.pl

Kilka słów o nas

Nasz Klub swoje działania kieruje do dzieci i młodzieży z terenu Grzymałkowa oraz ościennych miejscowości. Oferujemy szereg kompleksowych działań na rzecz młodych ludzi. Składają się na nie warsztaty profilaktyczne o zróżnicowanej tematyce – zachęcające i propagujące zdrowy styl życia oraz edukacji w zakresie umiejętności życiowych, cykliczne zajęcia w ramach sekcji zainteresowań (fotograficznej, kulinarnej, taneczno-muzycznej, gier stolikowych, plastyczno-technicznej, radiowej, rekreacyjno-sportowej a także edukacyjnej), zajęcia z zakresu socjoterapii. Dzięki realizowanym projektom wyrównujemy m.in. deficyty edukacyjne poprzez korepetycje z zakresu j. polskiego, historii, a także nauk ścisłych, tj. fizyki i chemii oraz deficyty rozwojowe przy pomocy wsparcia pedagoga czy psychologa.

Przez spędzanie czasu wolnego w sposób kreatywny i aktywny, zwiększamy szanse młodzieży na dobry start w dorosłe życie. Nasi wychowankowie chętnie wyjeżdżają na wycieczki edukacyjne, rajdy piesze i rowerowe, obozy letnie czy obozy wędrowne.

Nasze sekcje!

Każda klubowa sekcja utworzona została przez samych klubowczów. To na Wasze życzenie my wychowawcy odpowiadamy ofertą placówek.

Każda chwila w Klubie jest Wasza, każde zajęcia są dla Was.

W klubach są jasne i klarowne zasady, każdy z Was ma te same prawa i takie same obowiązki. Tu nie ma lepszych, gorszych, szybszych, wolniejszych…

Tutaj wspieramy się wzajemnie, przyjaźnimy i szanujemy, a my wychowawcy staramy się dawać Wam godny przykład zachowań, wspierać w tych obszarach, które tego wymagają, wysłuchać wtedy, kiedy zechcecie do nas mówić…

Wychowawcy

Jestem pedagogiem z 7-letnim stażem. W Wolnej Strefie w Grzymałkowie pracuję 2017 roku. W klubie pełnię funkcję kierownika/wychowawcy. Prowadzę sekcję plastyczną, radiową, sportową, warsztaty profilaktyczne oraz doradztwo zawodowe. Aktualnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z Pedagogiki specjalnej - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Interesuję się psychologią. Lubię wędrówki górskie, szczególnie ze swoją rodziną. Jestem otwarta i cenię sobie życzliwość, a swoim optymizmem staram się zarazić swoich wychowanków.

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna oraz studia magisterskie o specjalności resocjalizacja z pracą sądową.

W klubach Wolna Strefa pracuję od 2015 roku. Interesuje mnie film i kulinaria. Lubię czytać książki z wątkiem historycznym w tle.

Kadra Klubu to my!

Anna Raus

Kierownik Klubu

Diana Felisek

Wychowawca

Zapraszamy!