Wolna Strefa Posłowicka

ADRES

Kielce, ul. Posłowicka 98

CZYNNE

Poniedziałek - Piątek 13:00 - 19:00
W dni wolne od nauki szkolnej 10:00 - 16:00

TELEFON

887-450-214

E-MAIL

poslowicka@wolnastrefa.pl

Kilka słów o nas

Wolna Strefa Posłowicka to klub rodzinny, w którym jest miejsce dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. W naszym Klubie pielęgnujemy integrację międzypokoleniową, dbamy o bogatą ofertę z zakresu działań intelektualno–artystycznych (m.in. prowadzimy sekcje plastyczną, muzyczną, fotograficzną, teatralną, informatyczną, edukacyjną, jak również 
gry i zabawy intelektualne). Prężnie działamy w sferze integracyjno-rekreacyjnej (sekcja kulinarna oraz taneczno-sportowa). Współpracujemy z instytucjami w celu wspomagania rozwoju Klubowiczów, pragniemy, aby doświadczali różnorodności i mogli odnaleźć ścieżkę która chcą podążać. Każdemu z uczestników stwarzamy warunki do twórczego spełnienia i wyrażania siebie poprzez udział w lokalnych i ogólnopolskich konkursach. Nasze działania połączone z nową technologią w swym wychowawczym aspekcie wspierają proces socjoterapeutyczny. Zwracają uwagę na wartości kultury artystycznej (w szczególności sztuki scenicznej w przestrzeni społecznej) czego efektem są wspólne wydarzenia zarówno w klubie jak i poza nim.

Nasze sekcje!

Każda klubowa sekcja utworzona została przez samych klubowiczów. To na Wasze życzenie my wychowawcy odpowiadamy ofertą placówek.

Każda chwila w Klubie jest Wasza, każde zajęcia są dla Was.

W klubach są jasne i klarowne zasady, każdy z Was ma te same prawa i takie same obowiązki. Tu nie ma lepszych, gorszych, szybszych, wolniejszych…

Tutaj wspieramy się wzajemnie, przyjaźnimy i szanujemy, a my wychowawcy staramy się dawać Wam godny przykład zachowań, wspierać w tych obszarach, które tego wymagają, wysłuchać wtedy, kiedy zechcecie do nas mówić…

Wychowawcy

Ukończyłam studia magisterskie o specjalności psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna. Posiadam umiejętności socjoterapeutyczne w zakresie zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży. Jestem wieloletnią wolontariuszką oraz współorganizatorem spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Psychologia, w tym mediacja jest mi bardzo bliska, ponieważ interesuje mnie człowiek i jego mechanizmy działania.

Praca z drugą osobą wymaga umiejętności uważnego słuchania oraz rozumienia jego punktu widzenia. Odpowiednie identyfikowanie i rozpoznawanie emocji oraz potrzeb człowieka jest istotą mojej pracy. Dlatego też pasjonuję się fotografią, szczególnie portretową, która pozwala uwolnić autoekspresję osoby fotografowanej i wzmocnić jej poczucie własnej wartości, co  ma w wielu aspektach, działanie terapeutyczne. Dzięki zgłębianiu różnych technik fotograficznych mogę dodatkowo rozwijać swoją kreatywność i umiejętności artystyczne. W wolnym czasie poszerzam również wiedzę z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie ukończyłam studia magisterskie o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna.

Od zawsze staram się konsekwentnie dążyć do obranego celu. Podjęłam studia na kierunku pedagogika ze specjalnością resocjalizacja i profilaktyka społeczna, ponieważ chciałam pracować w ośrodkach, w których mogłabym swoją wiedzą i kompetencjami służyć drugiemu człowiekowi. Z uwagi na kierunek studiów odbyłam stosowne praktyki, jak również pracowałam jako młodszy wychowawca w Zespole Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „KAMYK” w Kielce. Praca ta uświadomiła mnie w przekonaniu dobrego wyboru zawodowej drogi życiowej.

Moje cechy charakteru, takie jak: upór, konsekwencja i opanowanie są istotne w pracy jaką wykonuję. Moją największą pasją są rękodzieła artystyczne, plastyka i działania kreatywne, które sprawiają mi dużo radości i satysfakcji. Nie tak dawno odkryłam swoją nową drugą pasje – ogrodnictwo.

Wszystkich Klubowiczów zapraszam bardzo serdecznie na warsztaty plastyczne, które nie będą nudną plastyką szkolną, a wręcz przeciwnie – myślę że złapiecie „bakcyla” już na pierwszych zajęciach.

Kadra Klubu to my!

Dominika Król-Lemiecha

Wychowawca
p.o. Kierownika

Malwina Witecka

Wychowawca

Zapraszamy!