Wolna Strefa Posłowicka

ADRES

Kielce, ul. Posłowicka 98

CZYNNE

Poniedziałek - Piątek 13:00 - 19:00
W dni wolne od nauki szkolnej 10:00 - 16:00

TELEFON

(41) 36-76-089

E-MAIL

poslowicka@wolnastrefa.pl

Kilka słów o nas

Wolna Strefa Posłowicka to klub rodzinny, w którym jest miejsce dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. W naszym Klubie pielęgnujemy integrację międzypokoleniową, dbamy o bogatą ofertę z zakresu działań intelektualno–artystycznych (m.in. prowadzimy sekcje plastyczną, muzyczną, fotograficzną, teatralną, informatyczną, edukacyjną, jak również 
gry i zabawy intelektualne). Prężnie działamy w sferze integracyjno-rekreacyjnej (sekcja kulinarna oraz taneczno-sportowa). Współpracujemy z instytucjami w celu wspomagania rozwoju Klubowiczów, pragniemy, aby doświadczali różnorodności i mogli odnaleźć ścieżkę która chcą podążać. Każdemu z uczestników stwarzamy warunki do twórczego spełnienia i wyrażania siebie poprzez udział w lokalnych i ogólnopolskich konkursach. Nasze działania połączone z nową technologią w swym wychowawczym aspekcie wspierają proces socjoterapeutyczny. Zwracają uwagę na wartości kultury artystycznej (w szczególności sztuki scenicznej w przestrzeni społecznej) czego efektem są wspólne wydarzenia zarówno w klubie jak i poza nim.

Nasze sekcje!

Każda klubowa sekcja utworzona została przez samych klubowiczów. To na Wasze życzenie my wychowawcy odpowiadamy ofertą placówek.

Każda chwila w Klubie jest Wasza, każde zajęcia są dla Was.

W klubach są jasne i klarowne zasady, każdy z Was ma te same prawa i takie same obowiązki. Tu nie ma lepszych, gorszych, szybszych, wolniejszych…

Tutaj wspieramy się wzajemnie, przyjaźnimy i szanujemy, a my wychowawcy staramy się dawać Wam godny przykład zachowań, wspierać w tych obszarach, które tego wymagają, wysłuchać wtedy, kiedy zechcecie do nas mówić…

Wychowawcy

Jestem pedagogiem z 10 letnim doświadczeniem. W Wolnej Strefie Posłowickiej pracuje od 1 września 2021 r. W klubie pełnię funkcję kierownika i wychowawcy. Prowadzę sekcję kulinarną, muzyczną, wizażu oraz sportową. Interesuję się turystyką, literaturą psychologiczną i literaturą faktu, lubię gotować, a swój czas wolny spędzam w gronie rodzinnym. Córki (Hania – 7 lat i Julia – 5 lat) także preferują podróże i sztukę kulinarną. Słowa Św. Jana Pawła II, iż „prawdziwy wychowawca uczestniczy […] w życiu młodzieży, interesuje się jej problemami, stara się poznać jej zapatrywania, uczestniczy w jej życiu sportowym i kulturalnym, w jej rozmowach; jako dojrzały i odpowiedzialny przyjaciel wskazuje dobre cele i drogi do ich osiągnięcia, jest gotów wyjaśniać problemy i wskazywać kryteria, by z roztropnością i życzliwą stanowczością poprawiać oceny, postępowanie zasługujące na naganę. W takim klimacie pedagogicznej obecności wychowawca nie jest uważany za przełożonego, lecz za ojca, brata i przyjaciela” w pełni obrazują wszystkie cechy wychowawcy jakiego cenię i jakim sama pragnę być dla swoich podopiecznych.

Ukończyłam studia magisterskie o specjalności: Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna. Posiadam umiejętności socjoterapeutyczne w zakresie zaburzeń zachowania młodzieży. Jestem wieloletnią wolontariuszką związaną z pracą z dziećmi i młodzieżą, współorganizatorem spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych. Psychologia, w tym mediacja jest mi bardzo bliska, ponieważ interesuje mnie człowiek i jego mechanizmy działań. Całe życie towarzyszy mi muzyka, bez której nie wyobrażam sobie codzienności.
Od dziecka pasjonuję się fotografią. Trenuję aerobik, uwielbiam sporty zespołowe i w całokształcie aktywność fizyczną. W wolnym czasie zgłębiam wiedzę w zakresie dietetyki, jak również testuję domowe przepisy kulinarne w mojej rodzinie przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Kadra Klubu to my!

Joanna Mróz

Kierownik Klubu

Dominika Król-Lemiecha

Wychowawca

Zapraszamy!