Klub Seniora Urzędnicza

ADRES

Kielce, ul. Urzędnicza 3

CZYNNE

Poniedziałek - Piątek 08:00 - 16:00

TELEFON

721-377-963

E-MAIL

urzednicza.senior@wolnastrefa.pl

Kilka słów o nas

Nasz Klub jest miejscem, w którym staramy się spełniać najskrytsze oczekiwania ludzi, którzy tu przychodzą.
Ciągle stawiamy sobie nowe wyzwania, staramy się iść do przodu, wdrażamy w życie nowe pomysły, które mają za zadanie aktywizować osoby starsze.
Naszym głównym celem jest stworzenie seniorom, którzy zakończyli okres aktywności zawodowej, warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Ciągle dbamy o wzbogacenie Naszej oferty, wychodząc na przeciw potrzebom Naszych podopiecznych i wdrażamy w życie Klubu nowe formy terapii, ważne jest dla nas by Senior, który wchodzi do naszej placówki po raz pierwszy miał ochotę zostać tu jak najdłużej.

Wydłużająca się długość życia i z tym związane starzenie się społeczeństwa to wyzwanie dla różnych instytucji. Należy stworzyć instrumenty, możliwości samorealizacji tej grupy społecznej, aby zagospodarować im wolny czas, umożliwić dostęp do realizacji nowych zamierzeń czy nawet planów z lat młodzieńczych, a tym samym zapobiec samotności i wykluczeniu.

Stereotyp myślenia ludzi młodych o wsparciu ludzi starszych jest krzywdzący. Często spotykane jest zdanie, że nie wypada seniorom z racji podeszłego wieku korzystać z form niejako zarezerwowanych dla osób młodych, czy w wieku produkcyjnym takich jak: wieczorki taneczne, udział w imprezach rozrywkowych czy spotkaniach towarzyskich.
Oferta Klubów Seniora przeczy tej tezie, a skala zainteresowania jest dowodem na zapotrzebowanie każdej grupy wiekowej na relaks, rozrywkę, zabawę.

Nasze sekcje!

Każda klubowa sekcja utworzona została przez samych klubowczów. To na Wasze życzenie my wychowawcy odpowiadamy ofertą placówek.

Każda chwila w Klubie jest Wasza, każde zajęcia są dla Was.

W klubach są jasne i klarowne zasady, każdy z Was ma te same prawa i takie same obowiązki. Tu nie ma lepszych, gorszych, szybszych, wolniejszych…

Tutaj wspieramy się wzajemnie, przyjaźnimy i szanujemy, a my wychowawcy staramy się dawać Wam godny przykład zachowań, wspierać w tych obszarach, które tego wymagają, wysłuchać wtedy, kiedy zechcecie do nas mówić…

Wychowawcy

Joanna Madej – absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, mgr pedagogiki rodziny i asystent rodziny. Jestem osobą ciepłą, wrażliwą, empatyczną, umiejącą słuchać. Moimi największymi zainteresowaniami są książki, filmy i podróże.

W Klubie Seniora Wolna Strefa prowadzę zajęcia komputerowe, teleinformatyczne, lektorat języka niemieckiego, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, kącik filozoficzny i filmowy.

Jestem absolwentką UJK na Wydziale "Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej", a także Akademii Muzycznej w Katowicach. Jestem również Terapeutą Zajęciowym oraz Instruktorem Fitness "Nowoczesne Formy Gimnastyki". Moją pasją jest muzyka, taniec, sport i książki.

W Naszym Klubie prowadzę zajęcia z języka angielskiego, gimnastykę z elementami tańca, kącik szachowy, muzykoterapię i relaksację z elementami jogi.

Kadra Klubu to my!

Joanna Madej

Instruktor

Katarzyna Bilnicka

Instruktor

Zapraszamy!