Wolna Strefa Zagnańsk

ADRES

Zagnańsk, ul. Św. Jana Pawła II 14

CZYNNE

ZAJĘCIA TYMCZASOWO ZAWIESZONE

TELEFON

730-735-535

E-MAIL

zagnansk@wolnastrefa.pl

Kilka słów o nas

Nasz Klub powstał w 2016 roku z inicjatywy Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”. Naszym celem jest podniesienie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, zwiększenie ich szans edukacyjnych oraz podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych ich rodziców i opiekunów. Klub jest placówką wsparcia dziennego zapewniającej w szczególności: prowadzenie zajęć profilaktycznych, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego poprzez zajęcia ruchowe oraz organizację zajęć rozwijających zainteresowania (zapewnienie materiałów do prowadzenia zajęć) w formie aktywizującej, opiekę i bezpieczeństwo, pomoc w sytuacjach problemowych i kryzysowych, odziaływanie prorozwojowe – poszerzanie zainteresowań, przeciwdziałanie powstawaniu zachowań ryzykownych mających na celu wykluczenie społeczne, prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy. Ponadto promowanie zdrowego trybu życia, integracja dzieci, animacja i zabawa, sport i rekreacja, dziecięce projekty społeczne, organizowanie wyjść w ramach zajęć animacyjnych, sportowych, kulturalnych.

Nasz Klub to przyjazne miejsce, gdzie dorastająca młodzież poznaje się wzajemnie, integruje oraz inspiruje, kierując się przy tym najważniejszymi wartościami w życiu tj. miłością, uczciwością, szczerością, prawdą, empatią, uprzejmością, pokorą i pięknem.

Nasze sekcje!

Każda klubowa sekcja utworzona została przez samych klubowiczów. To na Wasze życzenie my wychowawcy odpowiadamy ofertą placówek.

Każda chwila w Klubie jest Wasza, każde zajęcia są dla Was.

W klubach są jasne i klarowne zasady, każdy z Was ma te same prawa i takie same obowiązki. Tu nie ma lepszych, gorszych, szybszych, wolniejszych…

Tutaj wspieramy się wzajemnie, przyjaźnimy i szanujemy, a my wychowawcy staramy się dawać Wam godny przykład zachowań, wspierać w tych obszarach, które tego wymagają, wysłuchać wtedy, kiedy zechcecie do nas mówić…

Wychowawcy

Ukończyłam studia na kierunku język rosyjski w biznesie, podążając za swoim powołaniem szkoliłam się z podstaw pedagogiki z elementami psychologii rozwoju dzieci i młodzieży. W poszukiwaniu możliwości realizacji trafiłam do Wolnej Strefy, gdzie mogę być blisko młodych ludzi.

Łączę pracę z macierzyństwem, mam trójkę fantastycznych dzieciaków – to one w pedagogice nauczyły mnie najwięcej. Dzięki nim moja cierpliwość nie ma granic. Uwielbiam górskie wędrówki, a tatrzańskie szczyty nie mają przede mną żadnych tajemnic. W wolnych chwilach lubię sięgnąć po dobrą lekturę, jestem fanką twórczości Adriana Bednarka. Moim celem jest przywrócenie książek do obiegu w tym cyfrowym świecie. Książki kształtują charakter i wyobraźnię.

Mimo łagodnej duszy, relaksuję się przy mocnych, metalowych brzmieniach i nie odpuszczam koncertów ulubionych zespołów.

Nazywam się Ewa Szcześniak. Jestem pedagogiem arteterapeutą, posiadam również dyplom ukończenia Szkoły Aktorskiej SPOT w Krakowie. Główny zakres moich zainteresowań to aktorstwo i wszystko, co z nim związane. Do kadry Wolnej Strefy należę od niedawna. W zagnańskim klubie realizuję zajęcia artystyczne, ruchowe oraz oczywiście teatralne.

Z natury jestem optymistką, co w tych trudnych - również dla młodzieży - czasach jest bardzo potrzebne. Niestrudzenie zarażam dzieciaki i młodzież moim „teatralnym konikiem”. Uważam, że w każdym człowieku drzemie talent, który czeka na odkrycie. Zajęcia artystyczne, prócz funkcji rozwojowej, są potrzebne aby wyrażać emocje w bezpiecznej przestrzeni. Słowa „nie umiem”, „nie dam rady” tworzą blokadę, którą staram się w swojej pracy burzyć i pokazywać, że da się absolutnie wszystko.
Każdy problem jest ważny.
Każdy zasługuje na wsparcie.
Każdy jest wyjątkowy.

Kadra Klubu to my!

Monika Zagnańska-Rybus

Kierownik Klubu

Ewa Szcześniak

Wychowawca

Zapraszamy!